SPEKTRA

Spekter človeške raznolikosti v črkovni vrsti

Črkovna vrsta Spektra se je rodila v zelo posebnem času, ko sta oblikovalki, Alja in Krista, vsaka na svojem koncu Slovenije, iskali načine, kako ostati ustvarjalni kljub novi situaciji, ki jima je preprečila skupno ustvarjanje v ljubljanskem studiu. Karantentski dnevi so bili dolgi in samotni, hkrati pa so prinašali (nujno potreben) prostor za bolj poglobljena vprašanja o nas samih in o svetu – ter prostor za še bolj relevantno ustvarjalnost.

Alja in Krista menita, da smo v karanteni ljudje (končno) dobili priložnost, da se ozremo vase in čas odmerimo stvarem, za katere ga običajno nismo imeli. Tudi sami sta dobro izkoristili to priložnost in kot pravita, sta jima domača rutina in repeticija prinesli številna vprašanja in tudi spoznanja.

Raznolikost kultur, idej, religij in ras prispeva k bogastvu vsakdanjega življenja ter tako vpliva na vsakogar izmed nas.“

V duhu te ideje sta vsaka na svojem koncu skupaj ustvarjali prostor za nove uvide o raznolikosti sveta, ki sta jih uporabili pri dejavnosti, ki jima prinaša največ zadovoljstva oblikovanju črkovnih vrst.

Pisava Spektra je homage raznolikosti, spektru različnih idej, kvalitet, situacij in mnenj. Je svoboden izraz različnih lokalnih posebnosti, ki jih avtorici proslavljata z oblikovanjem črkovne družine s širokim naborom svetovnih črkopisov. Vsak črkopis namreč pripoveduje zgodbo določene dežele, ljudi in njihove kulture, ki je drugačna od vsake druge. 

S kombinacijo različnih svetovnih črkopisov: latinice, arabščine, cirilice, grščine in hebrejščine, Spektra združuje različne kraje, kulture in ideje po vsem svetu ter slavi razlike med njimi.”

Lahko rečemo torej, da Spektra predstavlja preplet različnih kultur skozi skupno zgodovino. Na primer, latinica, cirilica in grščina vključujejo nekaj črk, ki imajo enako obliko, kot so: A, B, E, H, K, N, O, N, P, T. Le-te predstavljajo povezavo in soodvisnost različnih kultur, kjer vsi delimo podobne ideje tako v oblikah črk kot tudi v naših življenjih in vrednotah.

Že na prvi pogled je moč opaziti, da je bil slog črkovne vrste izbran s premislekom in upoštevanjem vsakega od črkopisov. Glavni protagonist pisave Spektra je zagotovo protiprostor – negativni prostor, ki ga tvorijo krepke poteze, stisnjene v ozke črkovne oblike, presečišča diagonal pa so neobičajno zaokrožena. Negativni prostor je torej detajl, ki opredeljuje celotno pisavo in definira nekaj prepoznavnih črkovnih oblik, kot so J, N in M. Pri črki J lahko opazimo vrsto različnih oblik, ki se skozi zgodovino pojavljajo v raznih tiskanih medijih. V slovanskih jezikih se ta črka zelo pogosto uporablja v kombinacijah NJ ter LJ. V teh kombinacijah črki tvorita velik neizkoriščen prostor na zgornjem delu z ozirom na to značilnost sta oblikovalki definirali vodoravno potezo črke J, ki zapolni ta protiprostor, hkrati pa doda prepoznavnost sami črkovni vrsti. Vsak črkopis je definiran s tesnim medčrkovnim prostorom kot tudi z negatičnim prostorom znotraj vsake črke. Pri arabskih črkah, ki so že v osnovi mehkejše in manj robustne od latiničnih, se ta ritem najbolj opazi.

Med razvojem sta oblikovalki opazili, da so lahko arabski diakritični znaki včasih tudi širši od samih črk, zato sta dodali stilski nabor, ki pike namešča vodoravno eno na drugo. Italični slog črk se običajno uporablja pri poudarjanju govorjene besede, navedka. Zamisel o spremenljivem kotu naklona črkovne vrste od nazaj ležeče do italične daje oblikovalcem možnost, da širijo zapisan glas ne glede na to, proti kateremu ekstremu bi želeli črke nasloniti. Variabilni kot črkovne vrste je torej pomembna oblikovna značilnost, ki ponazarja možnost svobodnega govora – izražanje lastnega glasu skozi značilne oblike črkovne vrste.

Spektra je svoboden in jasen ugovor vsakršnim nestrpnim vsebinam.

Ko si zgodbo Spektre ogledamo pobliže, opazimo, da je na razvoj pisave močno vplivala znamenita kampanja WAR IS OVER, If you want it (Vojne je konec, če ti to želiš), kjer sta John in Yoko širila upanje za mir s preprostim sporočilom, na tiskovinah pa uporabila verzalke drznih in krepkih potez. Kot pravita avtorici tudi Spektra namreč glasno pripoveduje zgodbo o strpnosti in sprejemanju raznolikosti ter je zato jasen odgovor sovražnim vsebinam, ki se mnogokrat izražajo na napisih. Trenutna situacija v ljudeh vzbudila nova čustva ter razširila idejo o svobodi govora in pomenu pravic posameznika. Ko so se protesti začeli širiti tudi v drugih državah, sta oblikovalki ugotovili, da je Spektra reprezentativna oblika črke sedanjega stanja. Z ozirom na kampanjo v 70-ih letih in trenutnemu svetovnem dogajanju, je jasno, da je Spektra primerna tudi za uporabo na večjih velikostih – za naslove ali plakate s kakršnokoli izrazno vsebino. 

“Make them accept your diversity with uncomfortability.”

Oblikovalki sta na podlagi vrednot in čustev, nastalih z oblikovanjem več-črkopisne pisave, začrtali kampanjo: un_comfortables, ki sloni na preprostem nelagodnem vprašanju: 

What about you makes others uncomfortable?”

Z njim želita spodbuditi k razmišljanju o sprejemanju – drugih in posledično tudi sebe. 

Kar želiva je ustvarjati prostor za pogovor o naših raznolikostih in posebnostih”, pravita Alja in Krista, njuna želja pa je bolj odprta komunikacija o tegobah, grenkih občutjih in neprijetnih mislih. Dodata še, da če bi si upali vsi ta čustva izraziti in jih sprejeti, bi bilo na svetu življenje veliko bolj udobno. Zbrane neprijetne odgovore delita v obliki izjav postavljenih v Spektri.

Udobno povabilo v cono neudobja.

Oblikovalki Spektre vse vabita k sodelovanju v kampanji, znotraj katere lahko vsak od nas prispeva z vsebino ali odgovorom na vprašanje: What about you makes others uncomfortable? Za vse, ki bi želeli sodelovati z oblikovanjem lastnega odgovora in s tem tudi novih vrednot, pa Type Salon v ta namen ponuja uporabo Spektre. Zgodba o črkovni vrsti Spektra in ideja o družbeno odgovorni kampanji gresta z roko v roki, saj si prizadevata povezati in združiti raznolikost ljudi in idej.

Zahvala: Eva Gradišnik, Emil Kozole in Rok Hudobivnik

IG: @un_comfortables

Un_comfortable galerija

Rešitve domačih in tujih grafičnih oblikovalcev na temo un_comfortable projekta.